Terapia rodzinna Warszawa

Terapia rodzinna Warszawa

Konflikty i problemy w relacjach z najbliższymi sprawiają, że zapominamy o tym, jak ważną rolę odgrywa rodzina w naszym życiu. Czasem nieporozumienia w rodzinie sięgają tak daleko, że niezbędna jest terapia rodzinna.

Jednak, żeby podjąć terapię rodzinną muszą się w nią zaangażować wszyscy członkowie rodziny. Bowiem indywidualne spotkania tylko z częścią rodziny należą do rzadkości i są zalecane wyłącznie w szczególnych przypadkach.

W jakiej sytuacji powinniśmy rozpocząć terapię rodzinną?

Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, ale czy na pewno musi tak być? Jeśli czujesz, że coś się popsuło w relacjach z Twoimi dziećmi, rodzicami, rodzeństwem lub współmałżonkiem, warto skorzystać z pomocy terapeuty rodzinnego.

Terapia rodzinna Warszawa

Szczególnie jeśli zmagacie się z:

 • konfliktami rodzinnymi;
 • problemami wychowawczymi;
 • chorobą lub śmiercią jednego z członków rodziny;
 • kryzysami adolescencyjnymi;
 • kryzysami związanymi ze zmianą etapu życia.

Podczas terapii rodzinnej specjalista bezstronnie stara się dotrzeć do źródła problemów i je wyeliminować poprzez plan wspólnego leczenia. Efektem spotkań z terapeutą jest zacieśnienie więzi rodzinnych, poprawienie relacji między poszczególnymi członkami rodziny i rozwiązanie dotychczasowych konfliktów.

Często do terapeuty rodzinnego zgłaszają się osoby, u których:

 • problem jednego z członków rodziny negatywnie wpływa relacje wewnątrz niej,
 • występują konflikty,
 • panuje nieprzyjemna atmosfera w domu,
 • występuje poczucie rozpadu rodziny.

Nierzadko funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy wpływa na relacje rodzinne, jak również rodzina ma duży wpływ na sukces terapii jej członka.

Jak wygląda terapia rodzinna?

Aby terapia rodzinna była jak najbardziej efektowna, powinni w niej uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny. Taką terapię przeprowadza psycholog specjalista, który specjalizuje się w terapii rodzin. Terapeuta cechuje się przede wszystkim bezstronnością oraz neutralnością i stara się nie stawać po żadnej stronie ewentualnego konfliktu. Celem jego pracy nie jest szukanie osób winnych, ale wypracowanie takiego rozwiązania, które by spełniało potrzeby oraz oczekiwania wszystkich uczestników terapii rodzinnej. Podczas terapii poświęca czas oraz uwagę nie tylko osobie, której zachowanie rzutuje na zaburzone relacje w rodzinie, ale wszystkim jej członkom.

Dokładny plan terapii jest zależy od wybranej metody terapeutycznej, jednak spotkania polegają głównie na spokojnej rozmowie, podczas której terapeuta zachęca członków rodziny do mówienia o swoich potrzebach, uczuciach i emocjach. Dzięki temu, psycholog będzie w stanie dotrzeć do przyczyn zaburzonych relacji między członkami rodziny i na tej podstawie znaleźć skuteczny sposób radzenia sobie z problemami.

Na ogół spotkania trwają około godziny i odbywają się co 2 tygodnie, ale częstotliwość spotkań jest często kwestią indywidualną dla każdej rodziny. Liczba spotkań jest uzależniona od postępów terapii rodzinnej. Aby w rodzinie doszło do zmian, potrzebne jest co najmniej kilka spotkań, na pewno nie należy liczyć na efekt natychmiastowy po jednym pierwszym spotkaniu, ponieważ ma ono charakter organizacyjny i służy przede wszystkim rozeznaniu psychoterapeuty w sytuacji, która występuje w rodzinie i wybraniu odpowiedniej i skutecznej metody terapeutycznej.

Bardzo ważne w terapii rodzinnej jest to, aby terapeuta dostrzegał racje rodziców, ale i także dzieci, bez faworyzowania jednej ze stron.

Metody terapeutyczne

Z powodu tego, że każda rodzina jest inna i występują w nich różne problemy, nie ma skutecznej, jednej i uniwersalnej metody terapeutycznej, która bym pomogła w rozwiązywaniu wszystkich trudności, z jakimi najczęściej borykają się rodziny. Najczęściej stosowane są:

 • behawioralna terapia rodzinna,

Bazuje na zmianę zachowań dominujących w rodzinie z karnych na nagradzające. Uczy sposobów jasnej komunikacji swoich potrzeb, szukania kompromisów, okazywania wsparcia innym członkom rodziny.

Polega na modyfikacji dotychczasowych zachowań, a nie ich całkowitego wyeliminowania. Może to dotyczyć m.in. wyrażania się w bardziej konkretny i specyficzny sposób, np. „nie zapytałeś mnie, jak mi minął dzień” zamiast „nie interesujesz się mną”.

 • psychoanalityczna terapia rodzinna,

Może pomóc członkom rodziny w wypełnianiu swoich ról w sposób elastyczny i otwarty. Aby do osiągnąć, dąży się do zmiany ich zachowań oraz mentalności, w taki sposób, aby pozbyli się wewnętrznych konfliktów, kompleksów, lęków, które mogą wpływać na relacje rodzinne.

 • terapia rodzinna bazująca na doświadczeniu.

Zakłada zwiększenie wrażliwości członków rodziny na potrzeby innych najbliższych i zerwanie ze sztywnymi schematami postępowania. Dostrzega potrzebę ich indywidualnego rozwoju i otwartości na nowe doświadczenia. Psychoterapeuta będzie tworzyć bardzo bliską więź z rodziną uczestniczącą w terapii, udziela wsparcia i tym samym służy jako pozytywny wzorzec postępowania.

Funkcjonowanie rodziny

Każda rodzina ma swój system wartości i przekonań, które zapewniają równowagę. Jednak pod wpływem różnych okoliczności zachodzą zmiany zarówno w jej funkcjonowaniu jej jako systemu jak i samych jej członków . Nie zawsze wszystko przebiega harmonijnie i wówczas pojawiają się różne trudności.

Efekty terapii rodzinnej

Terapia rodzinna ma na celu rozwiązanie problemów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami, poprzez odkrycie źródła kryzysu oraz sposobu jego pokonanie. Pomaga przywrócić spokój, akceptacje i szacunek w rodzinie.

Daje również dodatkowe korzyści w postaci:

 • większego zrozumienia potrzeb i motywów postępowania innych członków rodziny;
 • polepszenia komunikacji w rodzinie;
 • większa wrażliwość na potrzeby i odczucia innych członków rodziny;
 • wzrostu kompetencji wychowawczych rodziców.

Pamiętaj, rodzina jest najważniejsza, dlatego warto o nią zawalczyć i umówić się na terapię rodzinną w jednej z naszych warszawskich placówek.

Terapię rodzinną w Centrum Medycznym Damiana prowadzą:

Terapia rodzinna Warszawa – informacje o wizytach

Cena250 zł
Czas trwania wizyty50 minut
Częstotliwość spotkańco 2 tygodnie

Możemy pomóc

Nasze poradnie

Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Nowolipie 18
01-005 Warszawa

Pon-Pt: 8.00 – 20.00
Sob: nieczynne

Centrum Zdrowia Psychicznego
Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Racławicka 27
02-601 Warszawa

Pon-Pt: 9.00 – 20.00
Sob: 9.00 – 14.00

Centrum Zdrowia Psychicznego
Al. Zjednoczenia 36

Aleja Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa
(przy stacji metra Stare Bielany)

Pon-Pt: 8.00 – 21.00
Sob: 8.00 – 14.00

Al. Zjednoczenia 36
Przy Bażantarni 8b

Przy Bażantarni 8b
02-793 Warszawa

Pon-Pt: 8.00 – 20.00
Sob: 8.00 – 14.00

Przy Bażantarni 8b

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz pomocy, dodatkowych informacji? Napisz do nas! Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.
Uwaga! Formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

 • Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w celu kontaktu w związku ze zgłoszonym pytaniem oraz przyjmuję do wiadomości, że Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, powiadomienia push)
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w celu marketingu produktów i usług podmiotów Medicover Polska, w tym poprzez profilowanie/przesyłanie materiałów marketingowych.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • Administrator danych Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
 • Cele przetwarzania
  • marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]
  • marketing produktów  usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
 • Podstawy prawne przetwarzania Twoja zgoda
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 • Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu