Psychiatra Warszawa

Psychiatra Warszawa

Choroby i zaburzenia psychiczne mogą dotknąć każdego. Jeśli cierpisz na któreś z nich, odwiedź jedną z naszych warszawskich placówek i skonsultuj się z psychiatrą.

Psychiatra różni się od psychologa tym, że w przeciwieństwie do niego, jest lekarzem medycyny. W praktyce oznacza to, że psychiatra może wystawiać zwolnienia lekarskie, skierowania do szpitala, prowadzić farmakoterapię i przepisywać recepty.

W jakiej sytuacji zgłosić się do psychiatry?

W kwestii zdrowia psychicznego nie zawsze wiemy do kogo powinniśmy się udać ze swoim problemem. Dlatego wskazujemy najczęstsze przypadki, w których warto skonsultować się z psychiatrą:

Psychiatra Warszawa
 • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, psychologa lub psychoterapeuty;
 • myśli samobójcze;
 • długotrwale obniżone samopoczucie, przygnębienie, smutek, lęk, drażliwość;
 • niepokojące zmiany w rytmie dobowym, tj. zmiana w sposobie odżywiania, aktywności seksualnej czy bezsenność;
 • natarczywe myśli, nawyki, zachowania;
 • gwałtowne zmiany w życiu, z którymi nie można sobie poradzić,
 • stałe uczucie niepokoju, bezradności, poczucie osamotnienia, nadwrażliwość, nerwowość,
 • wycofywanie się z życia społecznego, rodzinnego, izolacja,
 • nieuzasadnione chorobą somatyczną bóle głowy, drżenie rąk, nadpotliwość.

Dzięki wiedzy ogólnomedycznej, psychiatra może szerzej ocenić stan zdrowia pacjenta, uwzględniając przy tym czynniki wykraczające poza psychiatrię. Należy pamiętać, że często przyczynami zaburzeń psychicznych są również fizyczne schorzenia, niedobory witamin lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Co leczy psychiatra?

Wśród chorób i zaburzeń, które leczy lekarz psychiatra są m.in.:

 • depresja,

Choroba, która pojawia się coraz częściej w społeczeństwie. Zaburzenie to nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Wśród objawów znajdują się: ciągłe zmęczenie, utrata zainteresowania i przeżywania przyjemności, ciągłe złe samopoczucie, niska samoocena, zaburzenia koncentracji, obniżony/nadmierny apetyt, bezsenność/ciągła senność, a nawet chęć odebrania sobie życia.

 • nerwica,

Zaburzenie lękowe, w którym u osoby chorej pewne sytuacji sprawiają niezrozumiały lęk. Istnieje wiele rodzajów zaburzeń nerwicowych – histeryczne, lękowe, neurastyczne, natręctw, pourazowe, wegetatywne. Osoby chorujące na nerwice wykazują pełne spektrum objawów zaburzeń psychicznych zależnie od rodzaju schorzenia, od ataków wściekłości, przez niepokój i poczucie zagrożenia, po zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Psychiatra Warszawa

 • zaburzenia osobowości

Trwałe nieprawidłowe cechy charakterologiczne danej osoby i wzorce postępowania, zachowania, które utrudniają osobie zaburzonej funkcjonowanie społeczne, zawodowe (lub w zakresie edukacji), rodzinne. Wyróżniamy różne rodzaje zaburzeń osobowości:

– osobowość paranoiczna (nadmierna podejrzliwość w stosunku do innych ludzi, przeświadczenie o złych intencjach innych ludzi),

– osobowość schizoidalna (wykazywanie cech i zachowań aspołecznych),

– osobowość unikająca – lękliwa (unikanie kontaktów społecznych i towarzyskich ze względu na obawy przed krytyką i odrzuceniem, niska samoocena, lęk przez byciem odrzuconym),

– osobowość zależna (nadmierna niesamodzielność danej osoby w dorosłym wieku, osoby tego typu mają trudność z wyrażaniem własnego zdania i podjęciem samodzielnej decyzji, domagają się nieustannego wsparcia, opieki, pomocy oraz podejmowania za nich decyzji),

– osobowość borderline – z pogranicza (osoby mające bardzo duże zaburzenia nastroju, w krótkim czasie ich nastrój może oscylować od optymizmu do skrajnego negatywizmu, w jednym momencie mogą wyznawać komuś miłość, a w drugim rzucić się na taką osobę z gniewem, mają skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań tj. nadużywanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania seksualne, hazard),

– osobowość anankastyczna (nadmierne trzymanie się sztywnych reguł, brak elastyczności, spontaniczności, nadmierny perfekcjonizm, potrzeba kontroli, lęk przed zmianami),

– osobowość histrioniczna (potrzeba nieustannego znajdowania się w centrum uwagi i wymyślania w tym celu dramatycznych i niestworzonych historii).

 • choroba afektywna dwubiegunowa,

Choroba charakteryzująca się występowaniem epizodów manii/hipomanii oraz depresji, czyli pojawianie się stanów silnego pobudzenia na zmianę ze stanami depresyjnymi. Zazwyczaj pomiędzy tymi epizodami występują okresy remisji, czyli zupełny brak objawów lub utrzymywanie się objawów o niewielkim stopniu nasilenia. Jest to schorzenie przewlekłe, nawracające, na które ma wpływ wiele czynników: czynniki biologiczne (między innymi: zaburzenia równowagi neuroprzekaźników w mózgu, czynniki genetyczne, współtowarzyszące choroby somatyczne, np. niedoczynność tarczycy), czynniki psychologiczne i środowiskowe (stresujące wydarzenia życiowe).

 • schizofrenia,

Stan, który charakteryzuje się zmienionym postrzeganiem, przeżywaniem, oceną i odbiorem rzeczywistości. Osoby dotknięte tym schorzeniem mają bardzo upośledzoną zdolność krytycznej i realistycznej otoczenia, oceny własnej osoby oraz relacji z innymi ludźmi. Wśród objawów wyróżnia się: omamy wzrokowe, węchowe, smakowe, czuciowe, słuchowe, urojenia, zaburzenia pamięci, przepisywanie otoczeniu własnych przeżyć, zaburzenia asocjacji, afektu, ambiwalencja.

 • anoreksja,

Inaczej też jadłowstręt psychiczny, jest to poważne zaburzenie odżywiania, polegające na świadomym ograniczeniu przyjmowania pokarmów, co powoduje szybki spadek masy ciała.

Charakteryzuje się lękiem przed przybraniem na wadze oraz zaburzonym obrazem swojego ciała, pomimo widocznej niedowagi osoby dotknięte anoreksją uważają, że w rzeczywistości nadal są otyli. Anoreksja prowadzi do licznych zaburzeń metabolicznych i hormonalnych oraz do wyniszczenia organizmu. Wśród skutków anoreksji wymienia się: zanik miesiączki, zaburzenia koncentracji, zmniejszenie wielkości jajników oraz macicy, co może prowadzić do bez płodności, zaburzenia procesu termoregulacji, przewlekłe zmęczenie, omdlenia, nieprawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, wypadanie włosów, zajady w kącikach ust, zaburzenia krzepnięcia krwi i rytmu serca, kruchość i łamliwość paznokci itp.

 • bulimia,

Inaczej też zwana żarłocznością psychiczną, jest to rodzaj zaburzeń odżywiania, w przebiegu którego występują epizody nadmiernego objadania się, po którym następują zachowania kompensacyjne, które polegają na zwracaniu przyjętego pokarmu lub narzucenie sobie restrykcyjnej diety, która graniczy z głodówką. Schorzenie to charakteryzuje się zupełnym brakiem kontroli w jedzeniu. Osoba dotknięta bulimią potrafi spożyć nawet parę tysięcy kilokalorii w krótkim czasie, a po takim epizodzie następuje poczucie wstydu oraz potrzeba „pozbycia się” spożytego jedzenia i zmniejszenia wagi. Bulimia podobnie jak anoreksja może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych osoby chorej, między innymi do: zaburzeń elektrolitowych, ubytków szkliwa zębów, uszkodzenia gardła i przełyku (w skrajnych przypadkach wymioty mogą prowadzić do pęknięcia ściany przełyku), zaparć, biegunek, zaburzeń miesiączkowania oraz płodności.

 • psychoza,

Poważne zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości, które charakteryzują się zachowanymi odbiegającymi od szeroko pojętej normy. Objawy właściwe dla psychozy to: fałszywe przekonania lub dziwna, nieuzasadniona ocena sytuacji, zaburzenia percepcji (halucynacje, omamy słuchowe, czuciowe, zapachowe), dezorganizacja myśli. Może być wywołana przez niedoczynności neurotransmisyjne w mózgu, może również wystąpić u osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

 • manie,

Jest to rodzaj zaburzenia, które charakteryzuje się występowaniem podwyższonego nastroju lub znacznego rozdrażenia. Wśród objawów wymienia się: zawyżone poczucie własnej wartości, presja mówienia i potok pomysłów, zmniejszona potrzeba snu, nadmierne zaangażowanie w przyjemne, potencjalnie lekkomyślne aktywności. Wyróżnia się trzy postacie zaburzeń maniakalnych: hipomania (stałe i łagodne wzmożenie nastroju, zwiększona energia chorego, mania o mniej nasilonych objawach), mania bez objawów psychotycznych oraz mania z objawami psychotycznymi (oprócz wzmożonego nastroju występują urojenia).

 • zespół stresu pourazowego (PTSD),

Zespół stresu pourazowego jest to schorzenie, które jest następstwem jakiegoś przerażającego, zagrażającego życiu wydarzenia fizycznego lub psychicznego. Osoba, która brała udział w jakimś traumatycznym wydarzeniu (wypadek samochodowy, napad, katastrofa, atak terrorystyczy) może miewać często uporczywe myśli z tym związane. Wśród objawów PTSD wyróżnia się: odrętwienie fizyczne lub emocjonalne, brak zdolności odczuwania przyjemności, uczucie lęku i przygnębienia, problemy ze snem, zaburzenia koncentracji, trudności w skupieniu uwagi, zachowania charakterystyczne dla małych dzieci (np. ssanie kciuka, moczenie się).

 • uzależnienia,

Zachowania nałogowe, które charakteryzują się okresową lub stałą silną potrzebą wykonywania określonej czynności lub zażywania chemicznej substancji psychoaktywnej. Wyróżniamy wiele rodzajów uzależnień. Pierwszą grupą są uzależnienia związane z substancjami. Należą do nich: alkohol, nikotyna, morfina, heroina, leki nasenne, leki psychotropowe. Inną grupą są uzależnienia behawioralne, np. od hazardu, pracy, zakupów, jedzenia, telewizji, seksu.

 • syndrom DDA – syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Zespół utrwalonych schematów działania, jakie dziecko wynosi z domu, w którym występował problem z alkoholem. Zaburzenie to ma charakter psychologiczny i jego obecność wynika z doświadczeń z dzieciństwa.

Psychiatra, czy psycholog lub psychoterapeuta?

Psychiatra jest lekarzem, zatem jest w stanie spojrzeć na psychikę pacjenta w kontekście całego organizmu – pracy układu hormonalnego, nerwowego, czy krążeniowego. Dlatego może stwierdzić, że pacjent wymaga w danym momencie np. pomocy endokrynologa, a dopiero potem psychiatry.

Psychiatra zazwyczaj stosuje farmakoterapię, ale w ramach leczenia wspomagającego zaleca czasem również psychoterapię.

Jak przebiega pierwsza wizyta u psychiatry?

Nie należy się obawiać wizyty u psychiatry – on nie ocenia pacjentów, ani ich problemów, tylko opracowuje kierunek optymalnego leczenia. A odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia, może zapobiec rozwojowi choroby.

Na pierwszej wizycie u psychiatry, lekarz przeprowadza z pacjentem rozmowę / wywiad. Pyta o powód wizyty, ale może zapytać np. o:

 • relacje z rodzicami, z rówieśnikami, związki,
 • stan zdrowia, problemy ze snem, apetytem, zaburzenia pamięci.

Na podstawie rozmowy, psychiatra może zlecić konsultację neurologa, badania laboratoryjne, czy wykonanie testów psychologicznych.

Nie bój się wizyty u psychiatry – to lekarz jak każdy inny. Dlatego umów się na spotkanie w jednej z naszych warszawskich placówek.

Psychiatra Warszawa – informacje o wizytach

Cena200 zł
Czas trwania wizyty

w zależności od lekarza:

 • wizyta pierwszorazowa od 30 do 60 minut
 • wizyta kolejna od 25 do 30 minut
Częstotliwość spotkańw zależności od potrzeb i zaleceń specjalisty

Możemy pomóc

Nasze poradnie

Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Nowolipie 18
01-005 Warszawa

Pon-Pt: 8.00 – 20.00
Sob: nieczynne

Centrum Zdrowia Psychicznego
Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Racławicka 27
02-601 Warszawa

Pon-Pt: 9.00 – 20.00
Sob: 9.00 – 14.00

Centrum Zdrowia Psychicznego
Al. Zjednoczenia 36

Aleja Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa
(przy stacji metra Stare Bielany)

Pon-Pt: 8.00 – 21.00
Sob: 8.00 – 14.00

Al. Zjednoczenia 36
Przy Bażantarni 8b

Przy Bażantarni 8b
02-793 Warszawa

Pon-Pt: 8.00 – 20.00
Sob: 8.00 – 14.00

Przy Bażantarni 8b

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz pomocy, dodatkowych informacji? Napisz do nas! Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.
Uwaga! Formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

 • Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w celu kontaktu w związku ze zgłoszonym pytaniem oraz przyjmuję do wiadomości, że Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, powiadomienia push)
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w celu marketingu produktów i usług podmiotów Medicover Polska, w tym poprzez profilowanie/przesyłanie materiałów marketingowych.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • Administrator danych Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
 • Cele przetwarzania
  • marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]
  • marketing produktów  usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
 • Podstawy prawne przetwarzania Twoja zgoda
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 • Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu