Zespół logopedów Centrum Zdrowia Psychicznego – dla dorosłych i dzieci

Logopeda, neurologopeda
Pracuje z dziećmi i dorosłymi.
Przyjmuje w CMD Al. Zjednoczenia.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Obszary pracy:

 • diagnostyka i terapia wad i zaburzeń mowy
 • diagnostyka i terapia zaburzeń mowy i języka wynikających z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego

Logopeda, neurologopeda
Pracuje z pacjentami od 1 r.ż i dorosłymi.
Przyjmuje w CMD Przy Bażantarni.

Absolwentka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia i filologia polska oraz studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii.

Ukończyła dydaktykę języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim.
Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu percepcji słuchowej oraz mowy i prawidłowej pisowni.

Obszary pracy:

 • terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniamiartykulacji
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • terapia komunikacji językowej u dziecize spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • terapia osób z afazją
 • terapia osób z rozszczepem podniebienia

Logopeda
Pracuje z dziećmi i dorosłymi.
Przyjmuje w CMD Koneser.

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego (kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną) oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Obszary pracy:

 • diagnoza i terapia logopedyczna (opóźnienia rozwoju mowy, niepłynność mówienia,trudnościami w połykaniu u dzieci i dorosłych dysfagia, jąkanie)
 • zajęcia kompensacyjno-korekcyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zespołem aspergera
 • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
 • terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

Logopeda, neurologopeda
Pracuje z pacjentami od wieku niemowlęcego i dorosłymi.
Przyjmuje w CMD Wałbrzyska.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedii ogólnej oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej na Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

Obszary pracy:

 • terapia metody Castillo Moralesa
 • ocena rozwojowa niemowląt – TIMP
 • diagnostyka i terapia zaburzeń mowy, wad wymowy i jąkania

Logopeda, neurologopeda, specjalista emisji głosu
Pracuje z dziećmi i dorosłymi.
Przyjmuje w CMD Przy Bażantarni.

Absolwentka filologii polskiej i logopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych o kierunku: higiena i emisja głosu na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych – neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie kinezjologii edukacyjnej, metody dr Paula Dennisona i GailDennison, szkolenie „AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”.

Obszary pracy:

 • diagnoza, terapia dzieci i dorosłych cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka (afazja, dysartria, dysglosja)
 • profilaktyka logopedyczna, wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju
 • kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia,diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji
 • nauka emisji głosu, dykcji i ortofonii osób,które w pracy w dużej mierze posługują się głosem
 • stymulacja rozwoju mowy dzieci z opóźnionym jej rozwojem, stymulacja umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, z całościowymi zaburzeniami rozwoju,stymulacja umiejętności komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami słuchu,z niedokształceniem mowy o typie afazji,z niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną
 • diagnoza oraz korekta nieprawidłowej artykulacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (dyslalia, niepłynność mowy, mowa bezdźwięczna, sygmatyzm między zębowy, rotacyzm)

Logopeda, neurologopeda
Pracuje z pacjentami w wieku od 2 do 18 r.ż.
Przyjmuje w CMD Przy Bażantarni.

Mgr Ewa Kreft jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii (UMK w Toruniu) oraz neurologopedii (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Swoje doświadczenie zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie oraz w żłobkach, przedszkolach integracyjnych oraz szkołach podstawowych.  Swoją wiedzę i kompetencje pogłębia uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Obszary pracy:

 • terapia dzieci ze spectrum autyzmu
 • terapia dzieci z afazją
 • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • terapia dzieci z zespołem downa
 • terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym
 • terapia dzieci z zaburzeniami artykulacji

Logopeda, surdologopeda
Pracuje z pacjentami od 1 r.ż.
Przyjmuje w CMD Al. Zjednoczenia.

Mgr Anita Święcicka jest dyplomowanym logopedą oraz magistrem pedagogiki specjalnej w dziedzinie surdopedagogiki. Posiada Certyfikat Polskiego Związku Logopedów oraz tytuł Specjalisty  w dziedzinie Surdologopedii nadany przez Ministra Zdrowia. Posiada 25 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy.

Obszary pracy:

 • diagnoza wad słuchu
 • leczenie i rehabilitacja osób zaopatrzonych w implant ślimakowy
 • terapia mowy dzieci

Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji
Pracuje z pacjentami od 0 r.ż.
Przyjmuje w CMD Cybernetyki 7B.

Mgr Monika Narożna ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w IMiDz w klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, w Szpitalu Mazowieckim na Oddziale Foniatryczno-Logopedycznym, w Centrum Medycznym Arnica oraz na turnusach specjalistycznych. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach m.in. ukończyła kurs specjalizacyjny ustno-twarzowa terapia regulacyjna C.Moralesa, szkolenia z zakresu racjonalnej terapii zachowania, posiada certyfikat instruktora masażu Shantala oraz certyfikat International Biofeedback pQ EEG.

Obszary pracy:

 • obniżone, podwyższone napięcie mięśniowe (otwarta jama ustna, ślinienie, zgrzytanie zębami)
 • asymetria ułożeniowa
 • wcześniactwo
 • kręcz szyi
 • nieprawidłowości w zakresie budowy i funkcjonowania aparatu mowy
 • zaburzenia w zakresie funkcji pokarmowych – trudności ze ssaniem, gryzieniem, żuciem, połykaniem różnego typu
 • spowolniony lub opóźniony rozwój mowy
 • porażenie nerwu twarzowego
 • obniżona sprawność narządów artykulacyjnych
 • zaburzenia mowy, koncentracji uwagi, pamięci
 • zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem struktur korowych

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz pomocy, dodatkowych informacji? Napisz do nas! Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.
Uwaga! Formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

 • Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w celu kontaktu w związku ze zgłoszonym pytaniem oraz przyjmuję do wiadomości, że Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, powiadomienia push)
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w celu marketingu produktów i usług podmiotów Medicover Polska, w tym poprzez profilowanie/przesyłanie materiałów marketingowych.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • Administrator danych Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
 • Cele przetwarzania
  • marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]
  • marketing produktów  usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
 • Podstawy prawne przetwarzania Twoja zgoda
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 • Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu